* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Zentachain (Blockchain)

Zentachain là một nền tảng dựa trên blockchain cho phép bạn lưu trữ các tệp của mình và trò chuyện với người dùng từ khắp nơi trên thế giới, cả với mức độ bảo mật và quyền riêng tư chưa từng có trước công chúng.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Sticker: ZTC

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 ZTC = 0.0200 USD

Total Tokens: 2,000,000,000

Available for Token Sale: 50%

Token private- sale bonus 25%: 1 ZTC= 0.015 USD

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES (PERIOD ISN'T SET, PASS )

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Zentachain Website

Zentachain Definition

Zentachain Smart contract

Zentachain Power

Zentachain Problem

Zentachain Sharding

Zentachain ZentaP2P

Zentachain P2P

Zentachain Private cloud

Zentachain Token Sale

Zentachain Roadmap

Zentachain Core team

Zentachain Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất