* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

XBlock (Blockchain)

Công nghệ blockchain 4.0 toàn cầu dựa trên điện toán sương mù đầu tiên đang mở ra 1 thời đại blockchain triển vọng gần gũi hơn với con người.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: IX

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 IX = 0.0054 USD

Fundraising Goal: 7,500,000 USD

Total Tokens: 5,000,000,000

Available for Token Sale: 35%

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET)

Know Your Customer (KYC): YES (PERIOD ISN'T SET)

Сan't participate: CHINA, USA

Pre-sale Bonus: 20

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

X-Block Testnet

X-Block Roadmap

X-Block Token

X-Block Team 1

X-Block Team 2

X-Block Team 3

X-Block Advisors

X-Block Partners and Investors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất