* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

World Wi-Fi (Gaming)

Một mạng lưới blockchain với thiết bị định tuyến gia đình và hotpots công khai trên toàn Thế giới, tạo ra đường tắt giữa người quảng cáo và đối tượng mục tiêu của họ,

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
18/05
$25,000,000
Của
$25,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 17/04/2018 – 18/05/2018

Ticker: WT

Token type: ERC223

ICO Token Price: 1 WT = 0.1 USD

Fundraising Goal: 25,000,000 USD

Sold on pre-sale: 4,800,000 USD

Total Tokens: 600,000,000

Available for Token Sale: 43%

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES

Сan't participate: CHINA, SINGAPORE

Accepts: ETH, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

World Wi-Fi How it works

World Wi-Fi Token Sale Terms

World Wi-Fi Cost structure

World Wi-Fi Roadmap

World Wi-Fi Roadmap 2

World Wi-Fi Team lead

World Wi-Fi Team

World Wi-Fi Team 2

World Wi-Fi Advisors

World Wi-Fi Advisors 2

World Wi-Fi Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Gaming»

The Abyss

Gaming
$15,362,418 / $18,000,000 
NEUTRAL
Đã kết thúc: 16/05

CloudMoolah

Gaming
$12,300,000 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/04
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất