* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

WeGen (Platform)

Nền tảng WeGen (Hệ sinh thái toàn cầu dành cho các sản phẩm chính hãng) là hệ thống chống hàng giả đầu tiên sử dụng công nghệ label 3D độc đáo kết hợp với một blockchain bất biến.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
08/12
Chưa rõ
Của
$30,000,000

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: 01/11/2018 – 08/12/2018

Ticker: WGC

Token Type: ERC20

Token price: 1 WGC = 0.014 USD

Fundraising Goal: 30,000,000 USD

Soft cap: 15,000,000 USD

Total Supply: 15,000,000,000 WGC

Whitelist: YES (End on 30/11/2018)

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

WeGen Features

WeGen Roadmap

WeGen Partners

WeGen Legal & Tax Advisor

WeGen Marketing Partner

WeGen Team

WeGen Team 2

WeGen Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Platform»

Crypto Profile

Platform
Chưa rõ / $30,463,808 
NOT RATE
Đã kết thúc: 28/01

IceChain

Blockchain Platform
$4,099,040 / $6,860,323 
NOT RATE
Đã kết thúc: 21/11

GMB Platform

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Alacris

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất