* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

W12 (Protocol)

W12 đang tạo ra một giao thức phi tập trung, ở đó các bên không cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
19/12
Chưa rõ
Của
$5,187,782

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 01/11/2018 – 19/12/2018

Ticker: TBA

Token Type: ERC20 

ICO token price: 0.08 USD

Fundraising Goal: 22,500 ETH

Softcap: 3,000 ETH (complete)

Total tokens: 400,000,000

Available for token sale: 60%

Whitelist: NO

Know Your Customers: YES 

Min personal cap: NO

Accepts: ETH, LTC, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

W12 General Information

W12 Smart Contract

W12 Main Markets

W12 Token Distribution

W12 Team

W12 Team 2

W12 Advisors

W12 Roadmap

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Protocol»

Reserve(RSV)

Blockchain Service
$7,000,000 / $10,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 26/05

Contentos

Protocol
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Ryzgo

Protocol
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Kava

Protocol
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất