* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Ultrain (Blockchain)

Ultrain là một liên doanh công nghệ blockchain công cộng thế hệ kế tiếp tập trung vào việc xây dựng một nền tảng blockchain phân cấp hiệu suất cao thông qua cơ sở hạ tầng công nghệ mà nó có thể lập trình. Ultrain cam kết xây dựng một hệ sinh thái thương mại có trách nhiệm và bền vững cho phép tất cả các ứng dụng công nghiệp.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
21/11
$20,000,000
Của
$20,700,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: 20/11/2018 – 21/11/2018

Ticker: UGAS

Token Type: OWN WALLET

ICO Token Price: 1 UGS = 0.20 USD

Total Token: 1,000,000,000 UGS

Available for Token Sale: 20%

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Ultrain Core Technology

Ultrain Industrial approach

Ultrain Roadmap

Ultrain Roadmap 2

Ultrain Team

Ultrain Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất