* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Trias (Blockchain)

Một nền tảng thực thi hợp đồng thông minh tương thích với ứng dụng gốc hỗ trợ tất cả các nền tảng, một khung phát triển và một hệ sinh thái cộng tác. TRIAS hướng tới tạo ra một chuỗi công khai thế hệ mới, sẽ hỗ trợ việc thực hiện các ứng dụng gốc có mục đích chung trên tất cả các nền tảng.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

HIGH

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: OWN WALLET

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Trias Team

Trias Advisors

Trias Early Investors

Trias Autonomous Systems

Trias Politica Model 1

Trias Politica Model 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất