* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Private sale- 0,000120879 ETH per TOL (20% bonus included in price) Presale- 0,000131868 ETH per TOL (10% bonus included in price)

Tolar (Blockchain)

Tolar là một mã nguồn mở, cộng đồng quản lí tiền mã hóa, mang lại sự mở rộng, tốc độ, an toàn và công bằng cho các giao dịch

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
20/09
$6,037,786
Của
$9,500,000

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $TOL token price
 • 0.005478282 (-0.35%)
24h Volume
$295.470
Market Cap
$1.383.813
  Returns since ICO
 • 0.18x
  USD
 • 0.16x
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

HIGH

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: 15/09/2018 – 20/09/2018

Ticker: TOL

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 TOL = 0,000145055 ETH

Hardcap: 45,000 ETH

Softcap: 20,000 ETH

Total Tokens: 1,000,000,000

Available for Token Sale: 35%

Whitelist: YES (SINCE 25 JUN, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES (PERIOD ISN'T SET)

Accepts: ETH, BTC, FIAT

Min/Max Personal Cap: TBA/ 10 ETH

Can't Participate: USA, CHINA

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Tolar Competitors

Tolar Pre-Sale

Tolar Foundation Board

Tolar Hashnet Bizz

Tolar Hashnet Tech

Tolar Telegrame Admins

Tolar Advisors 1

Advisor 2

Tolar Roadmap

Partners and Investors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất