* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

TIM (Blockchain)

Nền tảng Blockchain bảo mật lượng tử đầu tiên trên trên thế giới. 

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
30/10
$10,000,000
Của
$19,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

SHORT

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: 15/09/2018 – 30/10/2018

Ticker: TIM

Token type: ERC20

ICO token price: 1 TIM= 0.0003570 ETH

Fundraising goal: 19,000,000 USD

Total supply: 1,100,000,000 

Available for token sale: 45%

Whitelist: YES (since 14 June, JOIN)

KYC: YES (since 14 June)

Can't participate: USA, China and Singapore

Accepts: USD, BTC, ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

TIM Introduction

TIM Competitors

TIM Tokens Distribution & Funds

TIM Roadmap

TIM Team

TIM Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất