* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

The Power (Blockchain)

The Power tạo ra mạng lưới blockchain tốt nhất - blockchain tốc độ cao và có khả năng mở rộng tích hợp tất cả trong một.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NEUTRAL

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: SK

Token type: Native

ICO Token Price: 1 SK = 0.01 USD

Total Tokens: 10,000,000,000

Available for Token Sale: 30%

Accepts: ETH

Whitelist: YES (Period isn't set, JOIN)

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

The Power Blockchain Economy

The Power Wallet

The Power Roadmap

The Power Specification 1

The Power Specification 2

The Power Specification 3

The Power Specification 4

The Power Description

The Power Roadmap

The Power Advisors and Consultants 1

The Power Advisors and Consultants 2

The Power Team 1

The Power Team 2

The Power Team 3

The Power Team 4

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất