* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Taraxa's private sales has ended! Details here

Taraxa (Blockchain)

Dự án Blockchain giúp giao dịch dữ liệu IoT dựa trên Virtual Machine và block lattice

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: ERC20

Total Token: 9,007,199,254,740,991

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Why built Taraxa

Taraxa Advantages

Taraxa Advantages 2

Taraxa Advantages 3

Taraxa Advantages 4

Taraxa Advantages 5

Taraxa Use case

Taraxa Team

Taraxa Advisors

Taraxa Advisors 2

Advisors

Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất