* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Solana (Blockchain)

Kiến trúc mới cho công nghệ blockchain diện mạo mới

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$62,500,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: OWN WALLET 

ICO Token Price: 0.25 USD

Hardcap: 62,500,000 USD 

Total tokens: 1,000,000,000 

Available for token sale: 25%

Whitelist: 2019 

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Solana Website

Solana Roadmap

Solana Scalable Finality

Solana Smart Contract

Solana No Sharding

Solana Time as data

Solana Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất