* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Sidera (Blockchain)

Hệ sinh thái có khả năng mở rộng Sidera xoay quanh một cách gửi tiền mã hóa mang tính cách mạng: Thiết bị đeo mang tính phân cấp (DWD)

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
15/10
$3,477,600
Của
$15,000,000

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: 01/09/2018 – 15/10/2018

Ticker: eQUOS

Token Type: ERC20

Soft Cap: 1,500,000 USD

Hard Cap: 15,000,000 USD

Total Supply: 51,000,000 EQUOS

Token Price: 1 USD = 0.5 EQUOS

Whitelist: Yes (JOIN)

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Sidera Unique Technology

Sidera Token Allocation

Sidera Team

Sidera Team 2

Sidera Team 3

Sidera Advisors

Sidera Advisors 2

Sidera Partners

Sidera Partners 2

Sidera Partners 3

Sidera Partners 4

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

ZipChain

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất