* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

RSK (Smart Contract)

RSK là nền tảng đầu tiên tích hợp hợp đồng nguồn mở với peg 2 chiều với Bitcoin, đồng thời cũng tặng thưởng thợ đào Bitcoin thông qua hệ thống đào, cho phép họ có thể trực tiếp tham gia vào cải tiến hợp đồng thông minh.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: RBTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

About RSK

About RSK 2

Partners

Partners 2

Partners 3

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Smart Contract»

Pool of Stake

Smart Contract
$3,022,728 / $9,370,000 
LOW
Đã kết thúc: 30/09

Grain

Smart Contract
$11,300,000 / $14,800,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 07/05
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất