* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

There is no pre-sale, no ERC-20, no whitelist, no marketing bounties, no signature campaigns or special/privileged/discounted investment for tokens by anyone, regardless of their size. Radix tokens will be available to purchase on the Radix Decentralised Exchange when going live in Q4.

Radix DLT (Blockchain)

Xây dựng và triển khai bất kì điều gì từ các ứng dụng phi tập trung phức tạp cho tới các giao dịch thông minh đơn giản. Nếu có thể biểu đạt bằng lập trình, thì nó có thể chạy trên Radix.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: Own Wallet

Know Your Customer (KYC): YES (Period hasn't been set)

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Radix DLT Benefits

Radix DLT Benefits

Radix DLT Competitors

Radix DLT Differences

Roadmap

Roadmap 2

Roadmap 3

Radix Team 1

Radix Team 2

Radix Team 3

Radix Team 4

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất