* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Pool of Stake (Smart Contract)

Pool of Stake (PSK) là một loại pool phân tán đầu tiên cho Bằng chứng cổ phần, tương lai của Blockchain

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
30/09
$3,022,728
Của
$9,370,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: 20/07/2018 – 30/09/2018

Ticker: PSK

Token Price: 1 PSK = 0.3 EUR

Hard cap: 8,000,000 EUR (9,500,000 USD)

Total Token: 70,000,000 PSK

Available for Token Sale: 61%

ETH price will be fixed not before 48h the ICO Start

Accept: ETH, USD, CHF, EUR

Token issue: 10 days after the end ICO

Can't participate: USA, China, Canada, Israel, South Korea, Vietnam

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Pool of Stake Partnership

Pool of Stake Listing

Pool of Stake Idea

Pool of Stake Team

Pool of Stake Team 2

Pool of Stake Roadmap

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Smart Contract»

RSK

Smart Contract
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Grain

Smart Contract
$11,300,000 / $14,800,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 07/05
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất