* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

PlatON (Computing)

Kiến trúc máy tính thế hệ tiếp theo

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

PlatON Technology 1

PlatON Technology 2

PlatON Technology 3

PlatON Technology 4

PlatON Features

PlatON Roadmap

PlatON Founders

PlatON Core Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Computing Power»

Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất