* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Picolo (Data Service)

Picolo là một mạng lưới cơ sở dữ liệu giao dịch phân tán nhanh, có khả năng mở rộng, hoàn toàn phi tập trung, phân tán toàn cầu cho các ứng dụng được xây dựng dựa trên blockchain.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: TBA

Ticker: PINT

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Picolo Network Node

Picolo Network Proof-of-Query pings

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Data Service»

DataXchain

Data Service
Chưa rõ / $31,126,693 
NOT RATE
Đã kết thúc: 09/12

Gravity

Data Computing
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Layer Protocol

Data Service
Chưa rõ / $15,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dataeum

Data
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất