* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

PDX (Blockchain)

Hệ sinh thái blockchain của cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng của blockchain PDX này là trở thành một nền tảng Internet đáng tin cậy, phát triển hữu cơ.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
18/07
$10,000,000
Của
$10,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: 18/07/2018 – 18/07/2018

Ticker: PDXC

Token type: ERC20

Fundraising Goal: 20,000 ETH

Softcap: 15,000 ETH

Total Tokens: 10,000,000,000

Available for Token Sale: 20%

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

PDX Budget Plan

PDX Token Distribution

PDX Investment Institution

PDX Advisors

PDX Team

PDX Design Goals

PDX Roadmap

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất