* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

PCHAIN (Blockchain)

Hệ thống đa chuỗi nguyên bản đầu tiên hỗ trợ EVM trên thế giới. Giúp các ứng dụng của blockchain phát triển rộng nhất có thể. 
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
28/05
$26,800,000
Của
$26,800,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: 28/05/2018 – 28/05/2018

Ticker: PAI

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 PCH = 0.00010 ETH

Fundraising Goal: 50,000 ETH

Total Tokens: 2,100,000,000

Available for Token Sale: 35%

Whitelist: YES (UNTIL 10 MAY, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES

Сan't participate: CHINA, USA

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

PCHAIN Features

PCHAIN Application scenarios

PCHAIN Token sale

PCHAIN Use of funds

PCHAIN Roadmap

PCHAIN Team

PCHAIN Team 2

PCHAIN Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất