* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Paymon (Blockchain)

Paymon sử dụng công nghệ blockchain tiêu chuẩn, giới thiệu các cách để xử lý các dữ liệu dựa trên các loại tiền mã hóa hiện có: vấn đề quy mô, kiến trúc lỗi thời, tốc độ chậm và phí giao dịch cao.
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
13/06
$1,630,768
Của
$3,000,000

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $PMNT token price
 • 0.0000775584 (%)
24h Volume
pending
Market Cap
$47.406
  Returns since ICO
 • 0.05x
  USD
 • 0.15x
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

Medium

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: 10/05/2018 – 13/06/2018

Ticker: PMNT

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 PMNC = 0.015 USD

Fundraising Goal: TBA

Sold on token sale: 1,092,514

Total Tokens: 1,000,000,000

Available for Token Sale: 85%

Whitelist: No

Know Your Customer (KYC): No

Token Issue: "RIGHT AFTER ICO DAY"

Accepts: ETH, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Paymon Team

Paymon Team

Token Distribution

Proof Of Me

Paymon Exchange

Paymon Roadmap

Paymon Advisor

Paymon Advisor2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất