* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Oasis Labs (Blockchain)

Oasis Labs đang nghiên cứu blockchain cho thế giới thực. Được xây dựng với nền tảng công nghệ tiên tiến, Oasis là nền tảng smart contract đầu tiên cung cấp bảo mật, riêng tư và khả năng mở rộng cao.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$45,000,000
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: OWN WALLET

Accepts: BNB

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Oasis Labs Info

Oasis Labs Team

Oasis Labs Team 2

Oasis Labs Team 3

Oasis Labs Press

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất