* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

NuCypher (Blockchain Service)

Lớp bảo mật cho hệ thống phân tán và ứng dụng phi tập trung. NuCypher KMS giúp các nhà phát triển dApp bảo vệ dữ liệu của họ trên blockchain với việc mã hóa lại proxy phi tập trung và coi đó như một dịch vụ. 
Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$5,150,000
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: NU

Token type: ERC20

Know your customer (KYC): YES

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

NuCypher How it works

Partner Case Studies

Industry Consortiums

Core team 1

Core team 2

Advisors

Staking Partners and Supporters

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất