* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

NOVAM (Artificial intelligence)

NOVAM kiểm soát và tự động giảm thiểu những mối hại đến các thiết bị IoT. NOVAM cũng trợ giúp việc kiểm toán và kiểm tra tính tuân thủ cho doanh nghiệp.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
11/01
Chưa rõ
Của
$25,616,695

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 11/12/2018 – 11/01/2019

Ticker: MNVM

Token Type: ERC20

Hard Cap: 25,616,695 USD

Soft Cap: 500,000 USD

Total Supply: 2,000,000,000 MNVM

Token Price: 1MNVM = 0.06 USD

Whitelist: Yes (JOIN)

KYC: Yes

Accepts: ETH, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

What NOVAM offers

NOVAM Core Factors

NOVAM Roadmap

NOVAM Team

NOVAM Advisors

NOVAM Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Artificial Intelligent»

Melior.AI

Artificial Intelligent
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Svandis

Platform
$2,000,000 / $12,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

XAIN

Artificial Intelligence
Chưa rõ /  Chưa rõ
MEDIUM
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất