* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

NOIA Network (Blockchain Service)

NOIA cho phép hàng trăm nghìn máy tính phục vụ như các điểm hiện diện (POP) để lưu trữ và phân phối nội dung web thông qua các mạng ISP địa phương trên toàn thế giới.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$4,000,000
Của
$25,000,000

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $NOIA token price
 • 0.007009392 (1.66%)
24h Volume
$33.111
Market Cap
$1.678.664
  Returns since ICO
 • pending
  USD
 • pending
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: NOIA

Token type: ERC223

Sold on pre-sale: 4,000,000 USD

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES (SINCE 30 MAY, PASS )

Сan't participate: CHINA, JAPAN, USA

Min/Max Personal Cap: 0.05 ETH / TBA

Token Issue: IN 2 WEEKS AFTER THE TOKEN SALE

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

NOIA introduction 1

NOIA introduction 2

NOIA introduction 3

NOIA introduction 4

Business Team & Advisors 1

Business Team & Advisors 2

Business Team & Advisors 3

NOIA Tech Team 1

NOIA Tech Team 2

NOIA Tech Team 3

NOIA Tech Advisors

NOIA Partners

NOIA Roadmap

NOIA Key Backers

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất