* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Newton Project (Blockchain Service)

Cơ sở hạ tẩng phi tập trung cho nền kinh tế dựa trên protocol

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
10/12
$20,300,000
Của
$20,300,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NORMAL

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

LONG

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: 29/10/2018 – 10/12/2018

Ticker: NEW

Token type: OWN WALLET

Total Tokens: 100,000,000,000

Available for Token Sale: 15%

Whitelist: YES (SINCE 30 JUN, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES (SINCE 30 JUN, PASS )

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Newton Project Information

Newton Project Information 2

Newton Project Technology

Newton Project Roadmap

Newton Project Team

Newton Project Advisors

Newton Project Cornerstone Investors

Newton Project Cornerstone Investors 2

Newton Project Cornerstone Investors 3

Newton Project Joint Ecological Construction

Newton Project Joint Business Organization

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất