* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Nerthus (Blockchain)

Nerthus, một nền tảng smart contract toàn cầu và hệ điều hành blockchain dựa trên DAG.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$15,408,805

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

SHORT

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: NTS

Hardcap: 15,408,805 USDT

Softcap: 6,000,000 USDT

Total supply: 10,000,000,000 

Available for token sale: 40%

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Nerthus breakthrough points 1

Nerthus breakthrough points 2

Nerthus roadmap

Nerthus team

Nerthus three layers

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất