* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

MultiVAC (Blockchain)

MultiVAC là nền tảng blockchain công cộng thế hệ tiếp theo được thiết kế cho các ứng dụng phân cấp rộng và phức tạp

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: TBA

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

MultiVAC Brief Description

MultiVAC Technology

MultiVAC Ecosystem

MultiVAC Roadmap

MultiVAC Team 1

MultiVAC Team 2

MultiVAC Advisors

MultiVAC Investors and Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất