* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

MetaCert Protocol (Security)

Giao thức danh tiếng và uy tín phi tập trung dành cho Internet. Nơi đăng ký URL và chống gian lận lớn nhất hướng đến blockchain.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
15/11
$1,840,000
Của
$10,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: 01/11/2018 – 15/11/2018

Ticker: META

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 META = 0.012 USD

Fundraising Goal: 10,000,000 USD

Softcap: 1,500,000 USD

Total Tokens: 3,000,000,000

Available for Token Sale: 40%

Know Your Customer (KYC): YES (Period hasn't been set, PASS)

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

MetaCert Protocol benefits 1

MetaCert Protocol benefits 2

MetaCert Protocol benefits 3

MetaCert Protocol benefits 4

MetaCert Protocol benefits 5

MetaCert Protocol current position

MetaCert Protocol advisors

MetaCert Protocol board

MetaCert Team

MetaCert Investors

Metacert Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Security»

Sentinel Protocol

Security
$28,000,000 / $28,000,000 
MEDIUM
Đã kết thúc: 27/05
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất