* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Metabase Network (Blockchain)

Một nền tảng blockchain để xây dựng, quy mô hóa và kiếm tiền từ các dự án kinh doanh thế hệ tiếp theo.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
31/01
$1,085,845
Của
$41,840,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

Not Rate

Tỷ lệ rủi ro

Not Rate

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

Not Rate

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 04/09/2018 – 31/01/2019

Ticker: META

Token type: NG

ICO Token Price: 1 Meta = 0.02 USD

Fundraising Goal: 41,840,000 USD

Sold on Pre-sale: 5% (1 year to 3 year linear vesting)

Total Tokens:  8,000,000,000

Available for Token Sale: 30%

Whitelist: Yes (JOIN)

Know Your Customer (KYC): Yes

Token Issue: 6 month to 3 year linear vesting

Accepts: ETH, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Metabase Team 4

Metabase Tech Partners

Metabase Advisors

Metabase Advisors 2

Metabase Service Providers

Metabase Roadmap

Metabase Roadmap 2

Metabase Roadmap 3

Metabase Roadmap 4

Metabase Roadmap 5

Metabase Roadmap 6

Metabase Roadmap 7

Metabase Roadmap 8

Metabase Token Allocation

Metabase Use of Proceeds

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất