* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Machi X (Exchange)

Machi X is the first cryptocurrency exchange focused on realizing the value of intellectual properties, built by creators of intellectual properties, for creators of intellectual properties.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

Tỷ lệ rủi ro

Tỷ lệ Roi

Kỳ Hạn

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: MCX

Token type: ERC 20

Total supple: 1,000,000,000

Private sale: 25%

MCX AtomicDrop MITH holders: 25%

Starting 12:00pm, October 16, Machi X launched ten AtomicDrops, once a month for ten months. At each AtomicDrop, holders could receive the number of MCX tokens equivalent to 10% of the MITH tokens saved in their VAULT (including staking numbers). The more MITH tokens you keep in the VAULT, the more MCX tokens you would receive.

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

MachiX Angel Round

MachiX Tokenization

Service Contract Modules

Investment Socialization

MachiX Mithril Forging

MachiX Team

MachiX Team2

MachiX Advisors

MachiX Partners

MachiX Allocation

MachiX Usefund

MachiX Roadmap

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Exchange»

Exchange
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCloud

Exchange
Chưa rõ / $15,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Adara

Exchange
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Bistox

Exchange
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất