* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Logos Network (Blockchain)

Logos Network là một mạng mã hóa thế hệ tiếp theo, cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch siêu mở rộng, từ các giao dịch vi mô đến các giao dịch B2B quy mô lớn. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$3,000,000
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: OWN WALLET

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Logos Network Philosophy

Logos Network Usecases

Logos Network Team

Logos Network Advisors

Logos Network Advisors 2

Logos Network Partners

Logos Network Partners 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất