* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Lition (Blockchain Service )

Lition đang phát triển một blockchain có khả năng mở rộng vừa mang tính công khai lại vừa riêng tư, với các tính năng có thể xóa được dữ liệu, dành cho các sản phẩm thương mại. Được thiết kế với trường hợp sử dụng giao dịch P2P trực tiếp của Lition và được đổi mới cùng với SAP.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$25,000,000

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: LITION

Token Type: ERC-20

ICO token price: 0.1

Fundraising Goal: 25,000,000 USD

Softcap: 5,000,000 USD

Total supply: 500,000,000

Available for token sale: 50%

Whitelist: YES

KYC (Know Your Customer): YES

Can't participate: USD, China

Accepts: BTC, ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Lition Definition

Lition SAP co-innovation

Lition Roadmap 1

Lition Roadmap 2

Lition Roadmap 3

Lition Use Cases

Lition Infrastructure 1

Lition Infrastructure 2

Lition Advisors

Lition Leadership Team

Lition Core Team

Lition Tech Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $14,745,364 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Vee

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất