* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Lightstreams (Blockchain)

Được thiết kể với các ứng dụng phi tập trung, chú trọng vào tốc độ và độ bảo mật khi chia sẻ thông tin.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
19/12
$5,000,000
Của
$20,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 05/12/2018 – 19/12/2018

Ticker:  Photon (PHT)

Token type:  ERC20

ICO Token Price: 1 PHT = 0.15 USD

Fundraising Goal: 20,000,000 USD (80,000 ETH)

Sold on pre-sale: TBA

Total Tokens: 300,000,000 PHT

Available for Token Sale: 165,000,000 PHT (55%)

Whitelist: YES (Period hasn't been set)

Know Your Customer (KYC): TBA

Сan't participate: Afghanistan, Belarus, Bosnia Herzegovina, Burundi, Central African Republic, China, Comoros, Congo, Cuba, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Guinea, Haiti, Hong Kong, Iran, Iraq, Israel, Libya, Mali, Myanmar, North Korea, Puerto Rico, Somalia, Sudan, Sudan, Syria, Tunisia, Uganda, United States of America (USA), the Virgin Islands or any other USA possessions, Vietnam, Yemen, Zimbabwe

Min/Max Personal Cap: TBA

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Lightstreams Features

Lightstreams Description

Lightstreams Strategic Partners

Lightstreams Mission

Lightstreams Roadmap

Lightstreams Team 1

Lightstreams Team 2

Lightstreams Team 3

Lightstreams Team 4

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất