* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Layer Protocol (Data Service)

Giao thức thanh toán phi tập trung, khuyến khích cho nền kinh tế chia sẻ toàn cầu, được xây dựng trên blockchain

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$15,000,000

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: LRX

Token type: ERC20

Fundraising Goal: 15,000,000 USD

Available for Token Sale: 40%

Can't Participate: US

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Layer Protocol Problem & Solution

Layer Protocol Team

Layer Protocol Advisors

Layer Protocol Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Data Service»

DataXchain

Data Service
Chưa rõ / $31,126,693 
NOT RATE
Đã kết thúc: 09/12

Gravity

Data Computing
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dataeum

Data
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Picolo

Data Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất