* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Keep Network (Blockchain Service)

Một Keep là một hộp chứa dữ liệu cá nhân off-chain. Keeps giúp các hợp đồng khai thác được toàn bộ năng lượng của public blockchain. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$30,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

SHORT

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: KEEP

Token type: ERC20

Fundraising Goal: 30,000,000 USD

Total Tokens: 1,000,000,000

Available for Token Sale: 50%

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES

Token Issue: TOKENS WILL BE UNLOCKED RIGHT AFTER THE TGE

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Keep Network Use Case

Keep Network Roadmap

Keep Network Advisors

Keep Network Supporters

Keep Network Team 1

Keep Network Team 2

Keep Network Team Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất