* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Kadena (Blockchain)

Kadena dẫn đầu về sổ cái kỹ thuật số phân tán, với nền tảng có thể mở rộng, bảo mật và hợp đồng thông minh được đơn giản hóa đầu tiên được thiết kế cho doanh nghiệp. Kadena giúp các tổ chức có thể đạt được nhiều lợi ích hơn với blockchain. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$12,000,000
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NORMAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: Own wallet

Sold on pre-sale: 12,000,000

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Kadena Offer

Kadena Values

Kadena Values 2

Kadena Values 3

Kadena Values 4

Kadena Team 1

Kadena Team 2

Kadena Team 3

Kadena Advisor

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất