* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

JURA Network (Blockchain)

Một mạng lưới phân cấp tự quản cực nhanh và miễn phí. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$17,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

HIGH

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: TBA

Token Type: ERC20

Token Price: 0.012 USD

Fundraising Goal: 17,000,000 USD

Total Tokens: 10,000,000,000 

Available for token sale: 45%

Whitelist: NO

KYC (Know Your Customers): YES (Period isn't set)

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

JURA Network DMDS

JURA Network Customizable

JURA Network PoU

JURA Network FUSUS

JURA Network Overview

JURA Network Roadmap

JURA Network Team 1

JURA Network Team 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất