* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

IOV (Infrastructure)

IOV cung cấp protocol toàn cầu cho blockchain và ví người dùng

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$5,030,500
Của
$29,168,800

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

SHORT

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: 15/01/2019 – Ngày: Chưa rõ

Ticker: IOV

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 IOV = 0.12 USD (0.10000000 EURO)

Fundraising Goal: 29,168,800 USD (25,000,000 EURO)

Soft cap: 2,000,000 EUR

Available for Token Sale: 65%

Whitelist: YES (JOIN )

Min/Max Personal Cap: TBA / 50K EUR FOR THE FIRST 3 DAYS OF THE PUBLIC SALE

Token Issue: SHORTLY AFTER THE END OF THE PUBLIC SALE

Accept: BTC, EUR

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

IOV-Description

IVO-Feature

IOV-Team

IOV-advisor

IOV-Timeline

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Infrastructure»

Meter

Infrastructure
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BlockState

Infrastructure
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dusk Network

Infrastructure
Chưa rõ / $7,800,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/11

IoTBlock

Infrastructure
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất