* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

IoTeX (Blockchain)

Một mạng lưới phi tập trung dành cho Internet vạn vật (IoT), được điều khiển bởi blockchain riêng tập trung.
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
16/03
$14,025,000
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $IOTX token price
 • 0.0042579068 (0.2%)
24h Volume
$3.476.687
Market Cap
$22.992.696
  Returns since ICO
 • 0.61x
  USD
 • 1.48x
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: 15/03/2018 – 16/03/2018

Ticker: IOTX

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 IOTX = 0.0070 USD (0.00001 ETH)

Sold on pre-sale: 13,721,375 USD (20% BONUS, 12 MONTHS LOCK-UP)

Total Tokens: 10,000,000,000

Available for Token Sale: 24%

Whitelist: TBA

Know Your Customer (KYC): YES

Token Issue: 2 WEEKS AFTER TOKEN SALE

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

IoTeX Benefits

IoTeX Roadmap

IoTeX Team

IoTeX Team 2

IoTeX Advisors

IoTeX Investors & Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất