* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Currently, there is no official presale or whitelisting available. We are finalizing details with our lawyers and focused on building our technology. 

IoTBlock (Infrastructure)

IoTBlock là blockchain IoT toàn cầu đầu tiên liên kết với các thiết bị báo cáo sức khỏe thực tế; cơ sở hạ tầng phi tập trung hoàn toàn đáng tin cậy để các thiết bị IoT có thể kết nối các hợp đồng thông minh trong việc bảo mật bất kì blockchain nào.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: OWN WALLET

Whitelist: TBA

Know Your Customer (KYC): TBA

Token Issue: TBA

Accepts: TBA

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

About IoTBlock

IoTBlock Roadmap 1

IoTBlock Roadmap 2

IoTBlock Roadmap 3

IoTBlock Roadmap 4

IoTBlock Roadmap 5

IoTBlock Team

IoTBlock Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Infrastructure»

Meter

Infrastructure
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BlockState

Infrastructure
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dusk Network

Infrastructure
Chưa rõ / $7,800,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/11

IOV

Infrastructure
$5,030,500 / $29,168,800 
NEUTRAL
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất