* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Hypernet (Cloud Computing)

Hypernet là protocal cho việc sử dụng máy tính hiệu suất cao trong các thiết bị của mạng lưới phi tập trung.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$15,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: HYPR

Token type: ERC20

Fundraising Goal: 15,000,000 USD

Total Tokens: 100,000,000 

Available for Token Sale: 30%

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Hypernet Advantages

Hypernet Protocol

Hypernet Token

Hypernet Advisors

Hypernet Team 1

Hypernet Team 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Cloud Computing»

Arpa

Cloud Computing
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Teex

Cloud Computing
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Unchainet

Cloud Computing
Chưa rõ / $18,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AI Network

Cloud Computing
Chưa rõ / $6,917,043 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất