* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

HitChain (Blockchain)

HitChain là một tổ chức tự trị mở phi tập trung của các lập trình viên, do các lập trình viên và vì các lập trình viên. 

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
02/08
$2,300,000
Của
$2,300,000

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: 31/12/1969 – 02/08/2018

Ticker: HIT

Token Type: ERC20

ICO Token Price: 1 HIT = 0.64 USD (0.00138350 ETH)

Fundraising Goal: 2,300,000 USD (5,000 ETH)

Total Tokens: 102,400,000,000

Available for token sale: 30%

Min/Max Personal Cap: 1ETH / 5ETH

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

HitChain advisor team

HitChain Ecosystem

Open Source Ecosystem

HitChain Roadmap

HitChain Team

HitChain Token Distribution

HitChain Investors and Media

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất