* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

The crowdsale is for the accredited investors only. The total investment amount is US$20 million.

Hedera Hashgraph (DAG)

Nền tảng đồ thị mã băm Hedera cung cấp một hình thức mới áp dụng cơ chế đồng thuận phi tập trung; cho phép các đơn vị độc lập không quen biết, tin tưởng có thể hợp tác và giao dịch online mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
15/08
$100,000,000
Của
$120,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

Very High

Tỷ lệ rủi ro

Low

Tỷ lệ Roi

Medium

Kỳ Hạn

Long

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: 01/08/2018 – 15/08/2018

Ticker: TBA

Token type: OWN WALLET

ICO Token Price: 0.12 USD

Fundraising Goal: 120,000,000 USD

Sold on pre-sale: 100,000,000 USD

Total tokens: 50,000,000,000

Available for Token Sale: 65%

Whitelist: YES (UNTIL 16 AUG, JOIN)

Min/Max personal cap: 1,000 USD/250,000 USD

Accepts: USD, BTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Hedera Hashgraph Platform

Hedera Hashgraph Council

Hedera Hashgraph Platform Token

Hedera Hashgraph Team

Hedera Hashgraph Team 2

Hedera Hashgraph Advisors 1

Hedera Hashgraph Advisors

Hedera Hashgraph Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «DAG»

Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất