* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Harmony (Blockchain)

Our open infrastructure is a revolutionary high-throughput, low-latency, and low-fee consensus platform designed to power decentralized economies of the future.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: Own wallet

Total tokens: 21,000,000,000

Available for token sale: 20%

Token Issue: ALL UNLOCKS START FROM THE LISTING ON AN EXCHANGE.

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Harmony Benefits

Harmony Roadmap

Harmony Competitors

Harmony Team

Harmony Team 2

Harmony Advisors

Harmony Advisors 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất