* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Gravity (Data Computing)

Dữ liệu máy tính phi tập trung và động cơ trao đổi

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: TBA

Token Type: TBA

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Gravity Product Features

Gravity Architecture

Gravity Team

Gravity Roadmap

Gravity Application

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Data Service»

DataXchain

Data Service
Chưa rõ / $31,126,693 
NOT RATE
Đã kết thúc: 09/12

Layer Protocol

Data Service
Chưa rõ / $15,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dataeum

Data
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Picolo

Data Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất