* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Grain (Smart Contract)

Hợp đồng minh bạch. Chi phí đầu vào giảm đáng kể. Thanh toán liên tục. Tạo điều kiện cho các giải pháp blockchain của Grain. Grain là một giải pháp nền tảng cho phép các công ty xử lý các thỏa thuận công việc trên blockchain với cơ chế thanh toán ngay lập tức.
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
07/05
$11,300,000
Của
$14,800,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATED

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 16/04/2018 – 07/05/2018

Ticker: GRAIN

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 GRAIN = 0.0234 USD (0.00004 ETH)

Fundraising Goal: 36,700,000 USD (30,000,000 EURO)

Sold on pre-sale: 2,100,000 USD

Total Tokens: 3,600,000,000

Available for Token Sale: 30%

Whitelist: YES (SINCE 24 MAR, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES

Сan't participate: BOSNIA AND HERZEGOVINA, CHINA, CUBA, ETHIOPIA, IRAN, IRAQ, NIGERIA, NORTH KOREA, SRI LANKA, SYRIA, TRINIDAD, TOBAGO, TUNISIA, CRIMEA REGION, USA, VANUATU, YEMEN

Min/Max Personal Cap: 0.5 ETH / 120 ETH

Token Issue: MAR 29

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

One Pager 

Bounty program  (Sharing, Translate, Review, Signature BT)

Ảnh chụp màn hình

Grain work model

Grain Token details

Grain Roadmap

Grain Spending plan

Grain Team

Grain Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Smart Contract»

Pool of Stake

Smart Contract
$3,022,728 / $9,370,000 
LOW
Đã kết thúc: 30/09

RSK

Smart Contract
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất