* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

GMB Platform (Platform)

GMB hướng tới trở thành một nền tảng blockchain, tương tự như Ethereum, EOS và Qtum, từ đó giúp nhiều Dapps có khả năng sử dụng.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: GMB

Total supply: 10,000,000,000

Available for sale: 50%

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

GMB Platform Advantages

GMB Platform Goal

GMB Platform Plan

GMB Platform Roadmap

GMB Platform Team 1

GMB Platform Team 2

GMB Platform Advisors

GMB Platform Oversea Business Division

GMB Platform Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Platform»

Crypto Profile

Platform
Chưa rõ / $30,463,808 
NOT RATE
Đã kết thúc: 28/01

IceChain

Blockchain Platform
$4,099,040 / $6,860,323 
NOT RATE
Đã kết thúc: 21/11

WeGen

Platform
Chưa rõ / $30,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 08/12

Alacris

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất