* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Token sale will be launched at Aug 4, 11:00(GMT+8) on CYBEX exchange and this is neither ICO nor Pre-sale, but an ETO

Genesis Space (Blockchain)

Genesis là một Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) dựa trên blockchain. Tại Genesis, người dùng (các node) bỏ phiếu để cập nhật các quy tắc cộng đồng và giao thức blockchain.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
04/08
$834,000
Của
$834,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

SHORT

Điểm số của Icogens

NORMAL

Thời gian mở bán: 04/08/2018 – 04/08/2018

Ticker: NES

Token type: ERC20

Token Price: 1 NES = 0,000001 ETH

Total supply: 2,000,000,000 NES

Min/Max personal cap:

 - Round 1: Max: 0.8 ETH

 - Round 2: Max: 20 ETH

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Genesis System Features

Genesis Economic Model

Genesis Roadmap

Genesis Team

Genesis Team 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất