* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

GeeqChain (Blockchain)

GeeqChain là Blockchain V3.0 và nền tảng blockchain có thể mở rộng, an toàn và linh hoạt nhất trên hành tinh.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Available for sale: 68%

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

GeeqChain Benefits

Geeqchain Core team

Geeqchain core team 2

Geeqchain advisors

Geeqchain develop partners

Geeqchain strategic partners

Geeqchain roadmap

Geeqchain web

Geeqchain percentage of unlocked token

Geeqchain token sale plan

Geeqchain token distribution

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất